Hoppa till sidans innehåll

Fem framgångsfaktorer vid förverkligandet av 100 affärsidéer

Inkubik är Kvadrats innovations- och inkubatorverksamhet som hjälper människor att förverkliga idéer och yrkesmässiga drömmar. Under två år genomförde Inkubik ett samarbete tillsammans med Vinnova, för att erbjuda hjälp till människor som ville testa sin affärsidé.

Projektet fick in över 120 idéer och stöttade över 100 innovatörer och entreprenörer över hela Sverige med att testa sin idés bärkraft. Efter projektet så har hittills över 20 av affärsidéerna bolagiserats, där flera lyckats attrahera externt kapital, omsatt miljonbelopp och sysselsatt nya medarbetare. Sju av dessa har blivit antagna till Kvadrat Inkubiks inkubatorprogram där vi fortsätter stötta deras startups. Baserat på uppfångade erfarenheter, lärdomar och entreprenörernas feedback kan vi urskilja ett antal framgångsfaktorer när vi förverkligade över 100 idéer. 

Låt alla blommor blomma🌼🥀🌷🌻

Strategin från början var att erbjuda stöd till så många som möjligt, så länge idéerna överensstämde med villkoren. Hellre erbjuda alla en chans att ta ett steg närmare förverkligande än att sålla fram ”de bästa idéerna”. Vi fick in betydligt fler idéer än förväntat och lyckades även stötta dubbelt så många projekt som planerat. Det är svårt att på förhand veta vilken idé och idéägare som kommer lyckas med vad. Det är inte vår uppgift att validera idéer, det ska världen där ute göra. Vår uppgift är att peka dem i rätt riktning, skapa förutsättningar och undanröja hinder.

Tips: Undvik att personligen värdera andras idéer. Det är otroligt svårt att ”välja vinnare” när det gäller tidiga affärsidéer. Ofta hör man inte till målgruppen som idén riktar sig mot.

Logiplan kom på första plats i Kvadrat Inkubiks affärsidétävling hos både drak-panelen och publiken. Vinsten gav idéägarna en rejäl boost i förverkligandet. Idag används tjänsten på ett snabbt ökande antal byggarbetsplatser.

Flexibelt och ändamålsenligt utifrån specifika förutsättningar

Många innovationsprogram har rigida processer där man erbjuds ett ”one size fits all”-stöd. Det idéägarna uppskattade var att Inkubiks stödprogram utgick ifrån deras specifika idé och erbjöd ett flexibelt och ändamålsenligt stöd utifrån deras behov. Målgruppen, som generellt varit yrkesverksam under valideringsarbetet, har uppskattat flexibiliteten som erbjudits. I tidiga skeden kan det vara klokt att ha en inkomstbringande syssla parallellt som man utforskar sitt koncept, även fast det konkurrerar om fokus. Det ger uthållighet att utforska vad som faktiskt fungerar, utan att behöva känna stress och press över sparat eller investerat kapital. Dessutom anpassades alla aktiviteter efter den specifika idéns behov, vilket sparade tid och budget för båda parter.

Tips: Det är en hög grad av osäkerhet i början. Försök att ”bootstrappa” idéen via eget kapital, kundintäkter eller mjuka medel medan du utforskar och validerar idén.

Även Perceptilabs var i final under affärsidétävlingen, men vann tyvärr inte då. AI är komplicerat att förstå och även fast deras tjänst går ut på att förenkla just AI så gick inte budskapet hem hos publiken. Men det gick rätt bra ändå.

Rätt process, metod och verktyg🧰

Med det sagt, innovation kräver rätt processer, verktyg och metoder. Inkubik har utformat sin affärsidéutvecklingsprocess utifrån bland annat Steve Blanks ”Customer Development Process”, SRIs ramverk ”5 Disciplines of Innovation (5DOI)”, Eric Reis ”lean startup”-metodik och Alexander Osterwalders verktyg ”Business Model Canvas” (BMC) och Value Proposition Canvas” (VPC). Bra och vedertagna hjälpmedel som ökar chansen att lyckas – eller ”fail fast, not big”.

Tips: Skippa affärsplanen inledningsvis, ingen affärsplan överlever ändå första kundkontakten. Använd istället enkla verktyg och mallar för att strukturera och visualisera idéen – se affärsplan/affärsmodell som prototyper som behöver valideras.

Per hade länge haft en innovativ idé hur man skulle kunna optimera e-handelsförpackningars storlek för att minska transportvolym och materialspill. Allt som behövdes var en knuff i rätt riktning av Inkubik och plötsligt hade hans idé vunnit en innovationstävling.🏆

Testa idén direkt💡 – skapa momentum 🏃

En annan framgångsfaktor är att påbörja valideringsarbetet direkt från start genom att identifiera och prioritera idéns största hypoteser/antaganden. Dela upp handlingsplanen i milstolpar som stegvis kan påvisa bärkraft utifrån idéns mest riskfyllda antaganden. Klassiska exemplet – innan du börjar med lösningen, vet du eller hoppas du att målgruppen vill att man löser deras problem? Hur kan du testa det redan idag? Idéägare som samma dag som intro-mötet kunde gå ut i verkligheten och faktiskt testa sin idé fick snabbare feedback, vilket skapade ett momentum och fortsatt engagemang framåt.

Tips: ”Ideas are easy, execution is everything” – våga utforska och utmana idén direkt, feedbacken kommer fungera som bränsle och skapa momentum framåt

Kvadrat anordnade över 30 event i hela Sverige där idéägare fick pitcha sina idéer i jakt på feedback och hjälp. Här pitchar Pablo sin PropTech-idé Estabild inför 70 potentiella kunder och kontakter från byggbranschen.

Kvadrats 4K

Kvadrat är ett livsstilsföretag med konsulter, entreprenörer och egenföretagare. På Kvadrat samlas ”4K” - kompetens, kunder, kapital och kompisar. Närheten till Kvadrats 4K ger Inkubik unika förutsättningar att stötta en idé till en startup, vilket blev tydligt i valideringsprogrammet.

Kompetens – Möjlighet till kompetens och crowd sourcing från Kvadrats nätverk av erfarna egenföretagande konsulter och partners erbjuder expertis vid genomförandet av aktiviteter såsom mock-ups, tekniska valideringar och poc:ar för att testa idéer.

Kunder – Kvadrats över 1000 kunder och 10 000-tal marknadskontakter erbjuder öppningar för idéprojekten att väcka och validera intresse såväl som hitta samarbeten. Via events och matchmaking kunde idéprojekten möta marknaden med lyckad utkomst.

Kapital – Projektet med Vinnova erbjöd en första tidig finansiering för valideringsaktiviteterna. Men Kvadrats interna crowd funding öppnar dörren mot egenföretagarnas kapital, utöver ett nätverk med externa finansiärer, investerare och änglar.

Kompisar – Det är inte lätt att vara ensam med sin idé, att ha ett team är en förutsättning för att lyckas. Tilliten och samverkan inom Kvadrat erbjöd idéägarna en möjlighet att hitta hjälp eller sin co-founder. Flera av projekten som behövde till exempel teknisk hjälp lyckades få med sig en Kvadratare i projektet som kompletterade teamet.

Tips: Närhet till kompetenta och engagerade människor, samt närhet till kunder och behov underlättar. Underskatta inte mjuka faktorer som tillit, öppenhet och samverkan.

Efter att Lena verifierat behovsbilden (via undersökningar och intervjuer) och intresset (via landningssidor och fokusgrupper) för hennes tjänst HamnaRätt fick hon hjälp av Kvadratarna Christina och Henrik att "hacka" fram en första teknisk prototyp att testa med nyfikna kunder. 

Inkubik fortsätter förverkliga idéer och utveckla startups inom ramen för Kvadrat . Har du en idé som du skulle vilja förverkliga? 💡 Pitcha den här!

Eller nyfiken på att höra mer om Inkubiks verksamhet?

Säg hej👋 här eller läs mer på https://kvadrat.se/inkubik

🚀Ett urval av de startups som förverkligades via projektet:

Kontakta Kvadrat

 

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning