Hoppa till sidans innehåll

AnnCharlotte Rydstern

Ledarskaps-, projektledarskaps-, team- och medledarskapsutveckling.

Utbildningar/coaching inom ledarskap, projektledarskap, team- och medledarskap. Mer än 20 års erfarenhet i kunduppdrag med fokus på beteendeförändringar. Arbetar processorienterat och upplevelsebaserat för att uppnå bestående förändringar.
Specialdesignade ledarutvecklingsprogram i flera steg.
Specialdesignade projektutvecklingsprogram i flera steg för olika målgrupper.
Teamutveckling.
Medarbetarskapsutveckling.
Konflikthantering.
Övertygande presentationer/retorik.
Förstudier/behovsanalyser/medarbetarundersökningar.

Områden

 • Ledarskaps-, projektledarskaps-, team- och medledarskapsutveckling.

Om AnnCharlotte

Vad andra säger om AnnCharlotte är att hon är en trygg, engagerad, prestigelös och förtroendeingivande person som med hjälp av sina förmågor inom aktivt lyssnande, perspektivseende, utvecklingsfokus, pedagogiska och metodiska arbetssätt skapar motivation och delaktighet för bästa ""utvecklings/lösningar/effekter"" hos deltagarna i de olika uppdragen hon genomför.

AnnCharlottes CV

 • Norrköpings kommun

  Utbildningsledare och utbildare

  2015 -

  AnnCharlotte har tillsammans med Norrköpings kommun designat ett projektutvecklingsprogram för Norrköpings kommun och Norrköping vatten och avfall. Målgrupper är de som arbetar med projektmodellen, projektledare, projektdeltagare och styrgrupper.
  Hon har även tagit fram utvecklingsprogram för projektledare hos Stads-
  Byggnadskontoret och Tekniska kontoret, liksom för konsulter som arbetar
  som projektledare inom kommunen. Hon ingår i en för programmet utsedd
  styrgrupp för uppföljning och vidareutveckling av programmet.
  Modulerna är:
  Grundutbildning i projektmodellen.
  Projektdeltagarutbildning.
  Projektledarutbildning.
  Styrgruppsutbildning.
  Konsultutbildning.
  Utvecklingsprogram/teamutveckling för projektledare på SBK och TK.
 • MKB Fastighets AB

  Konsult

  2012 -

  AnnCharlotte började med att göra en förstudie (intervjuade nyckelpersoner och läste in relevanta dokument) och designade därefter ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram i tre steg med chefernas chefer involverade i programmet. I programmet ingick också, som separat program, coachning av seniora ledare. AnnCharlotte har också genomfört konflikthantering mellan individer och hela grupper. AnnCharlotte har dessutom arbetat med team utveckling i grupper med hjälp av bl a personlighetsprofiler och grupputvecklingsverktyg.
 • Ledarakademin i syd

  Utbildn.ledare, styrgruppsdeltagare och utbildare

  2012 -

  AnnCharlotte har tillsammans med en styrgrupp, bestående av olika företag
  i södra Sverige, designat och utvecklat Ledarakademin i syd. Ledarakademin är
  en organisation för kompetensutveckling i samverkan som har tränat mellanchefer och projektledare sedan 1999. Vi finns även i västra Sverige och har totalt ca 30 medlemsföretag.
  För innehåll och genomförande av utbildningarna ansvarar ett nätverk av duktiga
  specialister inom olika områden. Ledarakademins fortlöpande utvecklingsarbete
  och planering leds av en styrgrupp där alla deltagande företag har möjlighet
  att delta.
 • Eon Sverige AB

  Utbildningsledare och utbildare

  2008 - 2017

  AnnCharlotte började med att göra en förstudie genom intervjuer och inläsning av relevanta dokument/styrdokument. Därefter designade hon ett projektledarutvecklingsprogram bestående av utbildningar och individuell coachning. Hon har också utbildat i presentationsteknik/retorik för Graduates.
  Moduler i projektledarutvecklingsprogrammet:
  Grundläggande projektledarutbildning, 3 dgr.
  Att leda människor i projekt, 2+2 dgr
  Förhandling- och kontraktshantering, 2+1 dgr.
  Tids-, risk- och kostnadsstyrning i projekt, 2+2 dgr.
 • One Nordic AB

  Utbildningsledare och utbildare

  2003 -

  AnnCharlotte gjorde en förstudie genom att intervjua nyckelpersoner och läsa in relevanta dokument/styrdokument. Därefter designade hon ett projektutvecklingsprogram bestående av 7 moduler bestående av utbildningar respektive individuell coachning. Hon ingår i en för programmet utsedd styrgrupp för uppföljning och vidareutveckling av programmet.
  Hon genomför utbildningar i presentationsteknik/retorik för trainees inom One Nordic.
  Grundläggande projektledarutbildning, 3 dgr.
  Grundläggande projektledarutbildning, 2 dgr.
  Leda människor i projekt, 2+2 dgr.
  Fördjupad ledarskapsutbildning för erfarna projektledare med 360 graders profil och individuell coaching, 2 dgr plus individuell coaching.
  Att övertyga i projekt 1 dgr.
  Förhandlingsteknik, 2dgr.
  Projektekonomi, tid- och kostnadsstyrning, 2+1 dgr.
  Presentationsteknik/retorik för trainees, 2 dgr.

AnnCharlottes kompetensområden

 • Roller

  Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Coach, Lärare, Förändringsledare, Kommunikationsrådgivare, Kommunikationscoach, Facilitator, Utbildningsledare

AnnCharlottes anställningar

 • Konsult, Kvadrat

  2018 -

 • Konsult, Sällma AB/Cordovan Performance Sweden AB

  1995 - 2017

 • Projektledare, utbildningsansvarig, rekryterare, Svenska Nestlé AB/Findus

  1989 - 1995

 • Studierektor, Lärare och Vägledare, Vänersborgs kommun

  1982 - 1989

AnnCharlottes utbildningar

 • Certifierad e-interpersonal personprofil, E-stimate

  2016 - 2016

 • UGL, Core Code

  2015 - 2015

 • Certifierad Discovery Insights färghjul, Discovery Insights

  2012 - 2012

 • Certifierad Full circle, Discovery Insights

  2012 - 2012

 • Certifierad LSI ledarprofil o 360 graders, Psytest

  2005 - 2005

 • Styrelseutbildning, EFL Ekonomihögskolan Lund

  2004 - 2005

 • Handledarutbildning Situationsanpassat ledarskap, Blanchard

  2002 - 2002

 • Certifierad Situationsanpassat ledarskap, Blanchard

  2001 - 2001

 • Certifierad Accura 360 grader, Acumen

  1998 - 1998

 • Certifierad Hogan urvalsinstrument, Psykologiförlaget

  1998 - 1998

 • Säljutbildning, Sällma AB

  1995 - 1995

 • Personal- och arbetslivsfrågor, Göteborgs Universitet

  1984 - 1985

 • Studie- och Yrkesorientering, Lunds universitet

  1979 - 1982

Till konsultsök

Kontakt

Kvadrat i siffror

 • 503

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning