Hoppa till sidans innehåll

Jerker Andersson

Systemutvecklare

Erfaren systemutvecklare och lösningsarkitekt med tyngdpunkten på utveckling. Jobbar gärna i både back- och front end.

Trivs med att arbeta full stack i Microsoftmiljö baserad på Visual Studio, VS Code, C#, .NET/.NET Core, SQL Server och Angular eller MVC på front end-sidan. Tycker om att arbeta agilt i Azure DevOps och är van att arbeta med automatiserade tester och driftsättningar.

Områden

 • Systemutvecklare
 • Lösningsarkitekt

Om Jerker

Bor i Borlänge och har arbetat med IT och systemutveckling sedan 2014. I grunden finns en treårig systemvetenskaplig examen (fil. kand. informatik) vid Högskolan Dalarna, Microsoft-certifieringar inom SQL Server och webbapplikationer, och är certifierad IT-arkitekt genom Dataföreningen. Är noggrann, strukturerad och trivs med att utmanas genom att lära nya tekniker och verksamhetsområden. Jobbar utifrån ett helhetsperspektiv och deltar gärna i hela kedjan ifrån krav till arkitektur och implementation.

Jerkers CV

 • Trafikverket

  Systemutvecklare

  2021 -

  Team El och Trafikstöd (järnväg)
  Systemutveckling i förvaltningsteam för systemen DOW, DTO, TAM2014, ITT. Utveckling av ny funktionalitet, anpassning av befintlig funktionalitet, felsökning och rättning.
 • Trafikverket

  Systemutvecklare/lösningsarkitekt

  2020 - 2021

  BaTMan (Bridge and Tunnel Management)
  Förvaltning av system för administration av broar, tunnlar och andra typer av byggnadsverk. Arbetet har till stor del bestått av tekniska uppgraderingar och ombyggnationer för att öka systemets grad av förvaltningsbarhet, men även att analysera verksamhetskrav, bena ut dessa i tidsuppskattade lösningsförslag och implementera dessa.
 • Trafikverket

  Lösningsarkitekt

  2020 - 2020

  E-blanketter 2
  Lösningsarkitekt vid utveckling av ett nytt system för att ersätta tidigare Sharepoint-lösning. Skapat, modellerat och dokumenterat en hållbar arkitektur enligt systemets behov och gällande Microsoft-rekommendationer samt agerat stöd till utvecklarna.
 • Trafikverket

  Systemutvecklare

  2019 - 2020

  Puben/TRVINFRA
  Nyutveckling av system för att hantera och externt tillgängliggöra Trafikverkets regelverksdokument. Arbetet bestod i att omsätta verksamhetens krav och behov till praktiska lösningar och dokumentera dessa.
 • Trafikverket

  Systemutvecklare

  2018 - 2021

  SEB IT
  Nyutveckling och förvaltning av system för att hantera samlade effektbedömningar av åtgärder hos Trafikverket. Arbetet skedde i tätt samarbete med verksamheten för att reda ut dess behov och föreslå tidsuppskattade lösningsalternativ som sedan implementerades. I förvaltningen löstes även problem tillsammans med slutanvändare.
 • Trafikverket

  Systemutvecklare

  2018 - 2018

  ANDA systemanpassning och migrering
  Förberedelser inför migrering av data samt hjälp och stöd till Trafikverkets personal vid testning, installation och dokumentation.
 • Trafikverket/Eurostep

  Systemutvecklare

  2016 - 2018

  ANDA Studio
  Integrationsutveckling av system för anläggnings- och trafikregister (e.g. ”ShareAspace” och ”TNE 3.0”). Uppdraget innebar också stöd och kunskapsöverföring till Trafikverkets personal vid installation och testning och inför blivande förvaltning, liksom felsökning och rättningar när fel upptäcktes i leveranserna.
 • Triona

  Systemutvecklare

  2016 - 2016

  ANDA DQF
  Nyutveckling av webbapplikation med kartgränssnitt för rapportering av avvikelser i trafiknät, arbetet bestod av att implementera nya funktioner.
 • Triona

  Systemutvecklare

  2016 - 2016

  TRE (Transport Routing Engine)
  Förvaltning av ruttningstjänst och motor för att beräkna och värdera färdvägar mellan givna punkter. Arbetet bestod av felsökning och rättning vid uppkomna problem.
 • Triona

  Systemutvecklare

  2014 - 2016

  TNE 3.0 (Transport Network Engine)
  Nyutveckling av system för att hantera trafiknät och trafiknätsknuten information. Arbetade med att bygga synkrona och asynkrona Windows- och webtjänster samt dokumentera dessa.

Jerkers kompetensområden

 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Systemförvaltning, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Windowsapplikationer, Microservices
 • Databashanterare

  MS SQL-server
 • Utvecklingsspråk

  HTML, Javascript, SQL, C#, MS .NET, ASP.NET, HTML5, MVC, Typescript, Angular, .NET Framework
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Transport/Spedition/Flyg
 • Verktyg & Middleware

  MS Visual Studio, Git, Team Foundation Server, Entity Framework, Azure DevOps., Azure DevOps
 • Utbildning

  Systemvetenskap
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare
 • Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Continuous Integration

Jerkers anställningar

 • Konsult, CGI

  2018 - 2021

 • Konsult, Triona

  2014 - 2017

Jerkers utbildningar

 • Certifierad IT-arkitekt Master, Dataföreningen DF Kompetens

  2019 - 2019

 • MCSA: SQL2016 Developing Databases, Microsoft

  2018 - 2018

 • MCSD: Web Application Solutions Developer, Microsoft

  2015 - 2015

 • Immaterialrätt (15 hp), Lunds universitet

  2014 - 2014

 • Programmering med C# (7,5 hp), Malmö högskola

  2013 - 2013

 • Systemvetenskapliga programmet (180 hp, fil. kand. informatik), Högskolan Dalarna

  2012 - 2015

 • IT-säkerhet (7,5 hp), Uppsala universitet

  2012 - 2012

 • Juridisk introduktionskurs (15 hp), Lunds universitet

  2012 - 2012

Till konsultsök

Kontakt

Kvadrat i siffror

 • 565

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning