Hoppa till sidans innehåll

Unikt anpassad kravhanteringsprocess - från idé till produktionssatt leverans

IVO - Inspektionen för Vård och Omsorg - oktober 2016 till mars 2017

Utmaning

IVO saknade en process för kravhantering. Många initiativ pågick samtidigt och överblick saknades över vilka nyttor och resultat de olika initiativen förväntades leverera. Det saknades också möjligheter att följa upp leveranserna då man inte visste riktigt vad det var man beställde. Den ökade digitaliseringen driver ett ökat behov av snabb och korrekt förändring. Kvalitén på kraven behöver vara god och processen snabb och effektiv. I och med olika sorters outsourcingavtal blir vanligare ökar också behovet av kontroll och styrning av leverantören/leverantörerna, inte sällan i kombination med egna insatser. Högre krav på säkerhet i IT-lösningarna driver också på behovet av bättre kvalité och bättre spårbarhet redan i kravarbetet.

Lösning/utförande och nytta

Resultatet av en effektiv kravhanteringsprocess och bättre krav är att IVO numera får bättre kvalité och bättre träffsäkerhet i leveranserna. IVO får med hjälp av kravhanteringsprocessen stöd i framtagandet av idéer, stöd i beställarrollen, stöd i kravanalysen och stöd i acceptanstest. Konsulterna genomförde ett stort antal intervjuer på IVO och hos IVOs leverantör. De hade ett mycket nära samarbete med Kravansvarig på IVOs IT-avdelning och synkade med övriga processansvariga på IT och andra relevanta verksamhetsområden. Konsulterna baserade sitt förslag på slutsatserna från IVO i kombination med flera års teoretiska och praktiska kunskaper och erfarenheter inom kravområdet. Konsulterna planerade och genomförde uppdraget i 4 steg:
Analysera nuläget, Ta fram ett framtida förslag, Utvärder och förankra, Leverera och föra in.

Nytta/effekt

Ett mer korrekt och likartat arbetssätt med mallar och instruktioner som alla använder, sparar tid på IVO, ökar kvalitén, ökar möjligheter till spårbarhet och uppföljning och gör det möjligt att jämföra och utvärdera olika insatser. Olika initiativ på IVO jobbar mer likriktat, initiativen går enklare att prioritera, beställningarna till leverantören blir enklare att förstå och det finns relevant underlag för att utvärdera leveranserna.

Kontaktperson

Anna Nilson, Elisabet Brickman

Kvadrat i siffror

 • 489

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 348

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning