Hoppa till sidans innehåll

Elin Berg

Systemutvecklare

Elin är en systemutvecklare med bred erfarenhet inom systemutvecklingsprocessen där programmering är det som engagerar mest. Elin arbetar gärna som Lead developer där hon får dela med sig av sina erfarenheter till andra utvecklare och vara med och strukturera utvecklingsarbetet.

Elin har förmågan att snabbt sätta sig in i kundens verksamhet, förstå dennes behov och omvandla det till implementation. De uppdrag hon deltagit i spänner över många olika branscher och många olika typer av system.

Områden

 • Systemutvecklare
 • Lead developer
 • Arkitekt

Om Elin

Elin är mycket ansvarskännande, strukturerad och noggrann i sitt arbete. Hon har hög social kompetens och anpassar sig lätt till nya arbetsgrupper.

Elins CV

 • Mio AB

  Lead developer

  2020 -

  Omskrivning av befintlig portal för reklamationshantering. Lösningen flyttas från EpiServer till MVC Core. Arbetet innebär omarbetning av databasstruktur och migrering av befintlig databas till den nya strukturen. En helt ny arkitektur har tagits fram.

  METOD/TEKNIK:
  MVC, SQL Server, Azure DevOps, C#, jQuery, Bootstrap, .Net Core, Web API, Azure Service Bus
 • Introva

  Systemutvecklare

  2020 - 2021

  Utveckling av app (Android och iOS) för spårning av sprängämnen. Ersättning av tidigare handdatorapplikation.

  METOD/TEKNIK:
  Xamarin, C#, Android, iOS, SQLite
 • Transportstyrelsen

  Systemutvecklare

  2019 - 2021

  Förvaltning av externa och interna system inom Yrkestrafiken. Utveckling av etjänster för yrkestrafikrelaterade frågor för medborgare. Utveckling av intern och extern applikation för hantering av underlag inför tillsyn av kör- och vilotider. Vidareutveckling av system för hantering av tillsyn på yrkestrafiktillstånd.

  METOD/TEKNIK:
  MVC, WCF, SQL Server, TFS 2013, Azure DevOps, C#, jQuery, Bootstrap, .Net Core, Web API, Azure privat moln
 • Mondi Group AB

  Systemutvecklare

  2018 - 2018

  Vidareutveckling av tidigare levererad webb för optimering av containerfyllnad vid beställning av OLMO paper.

  METOD/TEKNIK:
  C#, MVC
 • Transportstyrelsen

  Systemutvecklare

  2017 - 2019

  Förvaltning av externa och interna system inom Yrkestrafiken. Utveckling av etjänster för yrkestrafikrelaterade frågor för medborgare.

  METOD/TEKNIK:
  DIBS betalningar, MVC, WCF, SQL Server, TFS 2013, C#, jQuery, Bootstrap
 • Transportstyrelsen

  Scrummaster

  2016 - 2017

  Scrummaster för ett av utvecklingsteamen inom Yrkestrafiken

  METOD/TEKNIK:
  Scrum
 • Transportstyrelsen

  Systemutvecklare

  2015 - 2017

  Förvaltning av externa och interna system inom Yrkestrafiken. Utveckling av lösning för kortbetalning i etjänster. Nyutveckling av system för insamling av information och beräkning av riskvärde som ligger till grund för tillsyn av tillstånd för yrkestrafik.
  METOD/TEKNIK:
  DIBS betalningar, MVC, WCF, SQL Server, TFS 2013, C#, jQuery, Bootstrap
 • Mondi Group AB

  Systemutvecklare

  2014 - 2015

  Utveckling av webbaserat verktyg för att planera optimal last av containrar. Beräkningar utifrån längd, vikt, typ av papper och typ av container för att få till den mest kostnadseffektiva frakten.

  METOD/TEKNIK:
  C#, MVC
 • Introva

  Systemutvecklare

  2014 - 2014

  Vidareutveckling av handdatorbaserad applikation för spårning av sprängämnen. Införande av lagerhantering.

  METOD/TEKNIK:
  C# , Windows Mobile 6.5, SQL Server
 • Mio AB

  Systemutvecklare/Projektledare

  2014 - 2015

  Vidareutveckling av befintlig webbapplikation för hantering av reklamationer. Ny design och förbättrad struktur.

  METOD/TEKNIK:
  C#, EpiServer 5, SQL Server, CSS
 • Sectra AB

  Systemutvecklare

  2013 - 2014

  Vidareutveckling av administrativt system för röntgen.

  METOD/TEKNIK:
  VB6, C#, Oracle, Lotus Notes, Kanban
 • Bygg och Industrigross i Sverige AB

  Systemutvecklare

  2013 - 2014

  Konvertering och utveckling av befintlig applikation från VB6 till C# .Net. Desktop applikation för hantering av produktdatabas och framställande av produktkataloger.

  METOD/TEKNIK:
  VB6, C#, .Net, SQL Server
 • Unilever (via DGC Örebro AB)

  Systemutvecklare

  2013 -

  Förvaltning och nyutveckling av applikation för handdatorer. Applikationen har integrationer med skrivare via bluetooth, en ny TCP/IP socket har tagits fram för att kunna skriva ut utan att docka handdatorn.

  METOD/TEKNIK:
  C++, MFC, Windows Mobile 6.5
 • Lagena

  Systemutvecklare

  2012 - 2013

  Utveckling och utvecklingsprojektledning av beräkningsmodul för fakturering i samband med uppgradering av affärssystem. Utveckling i C# och Oracle.
 • Introva

  Systemutvecklare

  2012 - 2014

  Utveckling av applikation för sammanställande av information inom bergssprängarbranschen. Applikationen underlättar för företag att uppfylla de juridiska krav som finns samt stödja de administrativa rutinerna och dokumentationskraven för detta.
  METOD/TEKNIK:
  ASP.Net, C#, SQL Server, IIS
 • Sapa Group AB

  Projektledare

  2012 - 2012

  Sammanhållning av utvecklingsprojekt på Sapas publika webb och intranät. Kontaktperson mot kund gällande vidareutveckling.

  METOD/TEKNIK:
  Scrum, Projectplace, EpiServer, C#, SQL Server
 • Lagena

  Systemutvecklare

  2011 - 2012

  Uppgradering av kundens EPiServerbaserade intranät från EpiServer 5 till EpiServer 6.

  METOD/TEKNIK:
  C#, EpiServer, Oracle
 • Polestar (via Zooma by Semcon AB)

  Systemutvecklare

  2011 - 2011

  Support och mindre utvecklingsarbeten på Polestars EPi Serverbaserade webb för presentation av ingående race.

  METOD/TEKNIK:
  C#, EpiServer, SQL Server, CSS
 • Mio AB

  Systemutvecklare

  2011 - 2012

  Vidareutveckling av kundens reklamationsportal. Införande av modul för hantering av transportskador.

  METOD/TEKNIK:
  C#, EpiServer, SQL Server
 • Iver AB

  Systemutvecklare

  2010 - 2020

  Support och vidareutveckling av internt system som hanterar underlag för fakturering. Systemet består av ett antal schemalagda tjänster som läser av information från olika driftssystem. I en windowsapplikation kan fakturaunderlag tas fram utifrån insamlad information. Kunderna kan logga in via ett webgränssnitt för att se information om sin faktura.

  METOD/TEKNIK:
  VB .Net, C#, ASP .net, SQL Server
 • Introva

  Systemutvecklare

  2010 - 2011

  Utveckling av prototyp av handdatorapplikation för spårning av sprängämnen enligt lagkrav.
 • Sapa Group AB

  Projektledare

  2010 - 2011

  Projektledare för uppgradering av EPi Serverbaserad web.

  METOD/TEKNIK:
  C#, EpiServer, SQL Server, CSS
 • Mio AB

  Systemutvecklare

  2010 - 2011

  Utveckling av kundens webbaserad reklamationsportal i form av en ny modul för central fakturering.

  METOD/TEKNIK:
  C#, EpiServer 5, SQL Server, CSS
 • Bygg och Industrigross Sverige AB

  Systemutvecklare

  2009 - 2010

  Konvertering och utveckling av befintlig applikation från VB6 till C# .Net. Desktop applikation för hantering av produktdatabas och framställande av produktkataloger.

  METOD/TEKNIK:
  VB6, C#, .Net, SQL Server
 • Sectra AB

  Systemutvecklare

  2008 - 2009

  Utveckling av ett administrativt röntgensystem. Applikationen är utvecklad i VB6 och delvis i C#. Även fungerat som mentor för nyanställda då djup kunskap i systemet finns som tidigare anställd.

  METOD/TEKNIK:
  VB6, C#, Oracle, Lotus Notes
 • Capto/Inpension

  Systemutvecklare

  2008 - 2010

  Utveckling av ett webbaserat pensions/riskförsäkingssystem med tillhörande backofficesystem. Applikationen är helt utvecklad med Microsoft-teknik. Systemet kommunicerar med ett flertal olika försäkrings- och personalsystem.

  METOD/TEKNIK:
  C#, ASP .Net, SQL Server, CSS
 • Sectra AB

  Systemutvecklare

  2001 - 2008

  Utveckling av administrativt system för röntgen. Utveckling av kundanpassade integrationer för bland annat fakturering. Ansvarig för utveckling av kundanpassningar.

  METOD/TEKNIK:
  VB6, C#, Oracle, Lotus Notes
 • Aerotech Telub AB

  Systemutvecklare

  1999 - 2001

  Utveckling av system för informationsöverföring till radion i JAS. Stora delar av arbete var klassat som hemligt och krävde stor disciplin i hanteringen av information.

  METOD/TEKNIK:
  Borland C++, SQL Server

Elins kompetensområden

 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer
 • Verktyg & Middleware

  MS Office, MS Visual Studio, Visual Studio .NET, Windows Communication Foundation
 • Utvecklingsspråk

  SQL, Visual Basic, C#, Visual Basic .NET, ASP.NET
 • Branscherfarenhet

  Service/Tjänster
 • Projektfaser

  Utveckling/Genomförande, Implementation
 • Metoder & Processer

  Scrum

Elins anställningar

 • Systemutvecklare, Palmarium Konsult AB

  2008 - 2013

 • Systemutvecklare, Sectra Imtech AB

  2001 - 2008

 • Systemutvecklare, Aerotech Telub

  1999 - 2001

Elins utbildningar

 • Certified Lead Developer, DF Kompetens

  2021 - 2021

 • .Net Core, Noble

  2019 - 2019

 • Systemvetenskapliga programmet, Örebro Universitet

  1996 - 1999

Till konsultsök

Kontakt

Marianne Wallgren Försäljning/förhandling 070-772 03 60 marianne.wallgren@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 503

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning