Hoppa till sidans innehåll

Mohammed Aghili

React

Mohammed är en fullstackutvecklare med mer än 10 års erfarenhet i branschen. Tidigare uppdrag har varit väldigt varierande vilket har gett honom en stor bredd. Intresse är framförallt webb- och backend-utveckling. Webb och gränssnitt har genomsyrat hela hans arbetsliv och där finns djupa kunskaper i Angular, React, TypeScript och nodejs med mera. På backend är det framförallt .NET och C# som han är expert på, där finns exempelvis kompetens inom Azure, Entity Framework, REST, Web API och MS SQL.

Att arbeta i Agila projekt, med git och med testdriven utveckling är självklara element i Mohammeds arbete.

Utöver detta har även systemutveckling i SharePoint med fokus på intranät, dokumenthantering och integration varit en stor del av arbetslivserfarenheterna.

Områden

 • React
 • Fullstack
 • Integrationer

Om Mohammed

Mohammed är en social, ödmjuk och glad person som bidrar till att höja stämningen på en arbetsplats. Han har god förmåga att i sitt uppdrag förstå sig på verksamheten och se helheten. Mohammed samarbetar väl i team och tar även initiativ. Han diskuterar gärna tekniker och lösningar med kollegor och är mån om att hitta bra lösningar för att leverera gedigen kod.

Mohammeds CV

 • Sectra

  React utvecklare

  2022 - 2023

  Uppdraget innebar att utveckla en remisshanteringsapplikation för sjukvård på en webbplattform. Syftet var att ersätta Sectras befintliga applikation med äldre teknik, som används av ett stort antal internationella kunder. En central prioritet var att säkerställa hög kvalitet och kompatibilitet med Sectras övriga applikationer.

  Genom att arbeta i detta projekt fick jag möjlighet att fördjupa min kompetens inom React och relaterade teknologier. Jag var ansvarig för att utveckla och implementera ny funktionalitet samtidigt som jag säkerställde att applikationen uppfyllde kraven på hög kvalitet och sömlös integration med befintliga system.

  Tekniker: React, Material UI, Redux, Jira, Node, Jest, Git
 • Sectra

  Utvecklare .NET

  2021 - 2022

  Under min tid på Sectra, en av världens ledande leverantörer av IT-system för hantering av medicinska bilder och patientinformation, fick jag möjlighet att använda min breda kompetens inom .NET-plattformen i en varierad arbetsmiljö. Jag arbetade med flera olika system och tekniker, inklusive Windowsapplikationer, webbapplikationer, webb-API:er, integrationsplattformar och automatiserad testning.

  I min roll fokuserade jag särskilt på "Quality Assurance" på grund av de medicinska applikationer som Sectra utvecklar. Jag ansvarade för att säkerställa att våra system och lösningar uppfyllde högsta kvalitetsstandarder och var heltäckande testade.

  Genom mitt arbete på Sectra utvecklade jag en stark förmåga att navigera i en komplex teknisk miljö och hantera olika utmaningar som uppstår vid utveckling av medicinska applikationer. Jag visade också min förmåga att arbeta effektivt i team och kommunicera med kollegor och intressenter på ett tydligt sätt.

  Tekniker: .NET, .Net Core, C#, REST, WCF, GIT, JIRA, CI/CD (TeamCity)
 • Exsitec

  Webb och Systemuvecklare

  2021 - 2021

  Mohammed stöttade kunden i flera aspekter och tekniker. Han vidareutvecklade webblösningar i PHP, Symfony 2 och integrationer med CRM system som utvecklades parallellt. Han hjälpte till med UX arbete och gränssnittsändringar. Han tog fram ett .NET 5.0 Web API med Azure Functions som driftades i Azure. Han stöttade sina juniora kollegor med sitt kunnande och bidrog med förslag för tekniska lösningar.

  Teknik: PHP, Symfony 2, REST, jQuery, SCSS, Azure, .Net Core, Azure Functions
 • Södra skogsägarna

  Utvecklare

  2019 - 2021

  Uppdraget innefattade att vidareutveckla och förvalta företagets
  backend-kod i .Net C#. Framförallt var det kundanpassade
  integrationer mot Södra skogsägarnas befintliga system.
  Resultatet var REST baserat och levererade all information till
  apparna som bolaget utvecklar. Jag ansvarade också för att
  utveckla nya funktioner på klientapparna, detta gjordes med
  programmeringsspråket Swift. Andra mindre uppgifter såsom
  scripta upp tabeller i SQL, expertstöd vid utrullning av Microsoft
  Teams, föreläsning av webbutveckling i Node.js.

  Teknik: .Net C#, REST-API, Swift, Objective C, Git, TDD, REST, CI,
  JIRA, Agila metoder, SQL-server
 • Linköpings Universitet

  React och Azure utvecklare

  2018 - 2019

  Lisam är Linköpings Universitets samarbetsplattform för
  studenter och projektgrupper. Mohammeds uppdrag var att dels
  förvalta och dels ta fram de nya LiSam funktionerna som innebar
  att lyfta delar till Sharepoint Online, detta gjordes i React. Han arbetade med en förundersökning och genomförande för utrullning av Microsoft Teams för kunden.
  Särskilda funktioner utvecklades i React på den nya
  Lisam-portalen. En av dessa var “tentamentsstatistik” där
  studenter kan se statistik över resultat på olika tentamen.
  Lösningen var grafiskt tilltalande och interaktiv på grund av de
  moderna javascript bibliotek som användes. En annan funktion
  var “tentamensanmälan” som studenter använder för att
  registrera sig på tentamen och som är en central del för LiUs
  verksamhet. Även denna funktion gjordes i React, autentisering
  gjordes mot Azure AD och integrerade mot befintliga
  backendsystem.

  Teknik: SharePoint Online, React, Azure Portal, Typescript,
  REST-api, Agila metoder, TypeScript, Javascript, SASS/CSS, HTML, Git
 • Linköpings Universitet

  React och Azure utvecklare

  2017 - 2018

  LADOK är ett system på statlig nivå för att administrera
  studenter, kurser och resultat, LADOK används som grund för
  CSN, CSB och Utbildningsdepartementets beslut. Ladok3 var ett
  stort systemutvecklingsprojekt som tog fram en helt ny
  generation av systemet Ladok. Det innebar att Linköpings
  universitet behövde från grunden utveckla om sina system för
  att reflektera detta. Mohammeds uppgift var bland annat att
  forma om hela databasstrukturen för den gamla
  ladok-integrationen t.ex. genom att utveckla skript för att skapa
  upp tabeller, vyer och stored procedures. Backend var .Net och
  driftades i Azure Portal. Uppdraget innebar även att omforma
  stora delar av webbklienten från AngularJS till React då den
  gamla klienten var svårförvaltad och ointuitiv.

  Teknik: React, Git, TypeScript, Azure Portal, DevOps, SQL Server, AngularJS,
  Agila metoder, Javascript, CSS, SASS, HTML.
 • Servistik

  Webbutvecklare

  2017 - 2017

  Mohammeds roll var att utveckla logistikportal i AngularJs samt
  utveckla delar av backend i .NET C# och Entity Framework som ORM

  Teknik: AngularJs, Entity Framework, Agila metoder, TypeScript,
  C# .NET, HTML, REST-api,
 • Sjöfartsverket

  Webbutvecklare

  2016 - 2017

  Mohammeds uppdrag var att utifrån en inköpt
  SharePoint-lösning i produktform installera, anpassa och
  vidareutveckla detta. Kunden önskade även att förbättra branding och utveckla anpassade funktioner.

  Teknik: JavaScript, CSS, SharePoint 2016, TFS, Agila metoder, HTML
 • Kriminalvården

  Utvecklare Webb och SharePoint

  2015 - 2016

  Mohammeds uppdrag var att i större projektgrupp ta fram nytt
  intranät till Kriminalvården. Detta intranät bestod av hela
  strukturen för olika avdelningar av verksamheten där ansvariga
  kan lägga in information själva. Ytterligare specialfunktioner för
  vissa delar togs fram såsom trycktjänst där olika tryckta medier
  kunde beställas som en mindre webbshop. Ytterligare funktion
  var samarbetsportal där olika anstalter kunde ha egna
  webbplatser.

  Teknik: SharePoint 2016, AngularJS, Agila metoder, Javascript,
  HTML
 • KSU (Kärnkraftsäkerhet och utbildning)

  Lösningsarkitekt

  2015 - 2015

  Kärnkraftsäkerhet och Utbildning har stor fokus på
  dokumenthantering. De kände att nuvarande intranätslösning
  var svårmanövrerad. Mohammeds uppdrag var att vara
  expertresurs för att förstå och hitta ny lösning för att strukturera
  dokument. Och sedan omforma deras SharePoint-lösning för att
  förbättra detta.
  Teknik: SharePoint 2007, Javascript, HTML, CSS
 • SAAB

  Systemutvecklare

  2014 - 2015

  Diverse anpassningar och förvaltning av interna samarbetsytor
  för Saab.

  Teknik: SharePoint 2013, HTML, C#, .Net, HTML, Javascript
 • Odds.nu

  .NET och Angular-utvecklare

  2014 - 2020

  Odds.nu är ett oberoende verktyg för oddsjämförelser som
  sammanställer odds från ledande spelbolag och bettingsidor.
  Mohammed jobbade som full-stack utvecklare och arkitekt.
  Backend skrevs i .Net Framework och sedan i .Net Core. Språk var
  C#. Frontend skrevs i AngularJS och sedan React. Databas var
  SQL Server med Entity Framework som ORM som sedan byttes
  mot Dapper.

  Teknik: AngularJS, .Net, SASS, Git, Angular, HTML, CSS,
  TypeScript, REST-API, React, Git, SQL-server, Dapper, .Net Core,
  XML
 • Sjöfartsverket

  Lösningsarkitekt

  2014 - 2014

  Utredning och migrering från SharePoint 2010 till SharePoint
  2013.
 • SAAB

  SharePoint Lead

  2013 - 2014

  Utveckling av SAAB:s nya intranät. Stort projekt där vi från grund
  gjorde nytt intranät för SAAB. Detta intranät innehöll
  dokumenthantering, behörighetshantering, portal för nyheter
  och framförallt delegering av innehåll. Fullskalig struktur för
  verksamhetens avdelningar och områden.

  Teknik: SharePoint 2013, SVN, Agila metoder
 • Svenska Kyrkan

  Systemutveckling & Webbutveckling

  2012 - 2013

  Mohammeds roll var att utveckla delar av det nya
  personalregistret. Han utförde framförallt utveckling i
  webklienten som var gjord i .NET MVC och jQuery men även
  mycket jobb gjordes med backend-koden i Entity Framework.

  Teknik: .NET MVC, Entity Framework, jQuery, CSS, Bootstrap
 • Postnord

  Systemutvecklare

  2010 - 2012

  Rollen var att förvalta och utveckla delar av SharePoint-plattformen.

  Teknik: SharePoint 2010, Html, JQuery, .NET, C#
 • Ateles

  Systemutvecklare

  2009 - 2010

  Utveckling och anpassning av e-handelslösningar. Frontend arbete i form av JQuery och utseende i CSS.

  Teknik: Magento, Elastic Path, PHP, jQuery, CSS.

Mohammeds kompetensområden

 • Utvecklingsspråk

  HTML, Javascript, C#, MS .NET, ASP.NET, HTML5, Jquery, MVC, AngularJS, Typescript, Angular 2, Angular, Redux, React, .NET Framework, React Native
 • Hårdvara

  PC
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Skog och Papper
 • Operativsystem/plattformar

  .NET Server
 • Verktyg & Middleware

  MS Sharepoint, Sharepoint, SharePoint Online, AngularJS
 • Projektfaser

  Utveckling/Genomförande
 • Utbildning

  civ.ing
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare, Systemingenjör
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt
 • Databashanterare

  SQL server
 • Kommunikation & Information

  Engelska

Mohammeds anställningar

 • Konsult, Kvadrat

  2021 -

 • System- och apputvecklare, IT Bolaget Per & Per AB

  2019 - 2021

 • Konsult, Sogeti Sverige AB

  2015 - 2019

 • Delägare, utvecklare, Full Throttle AB

  2014 - 2020

 • Konsult, CGI Sverige AB

  2010 - 2015

 • Systemutvecklare, Ateles Consulting AB

  2009 - 2010

Mohammeds utbildningar

 • Civ. Ing. IT, Linköpings Universitet

  2003 - 2009

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 581

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning