Hoppa till sidans innehåll

Sarah Eriksson

Produktägare

Sarah är en strukturerad och driven konsult med fokus på att leverera kundnytta. Hon har 15 års erfarenhet av IT-utveckling inom främst detaljhandel och statlig verksamhet och har haft olika roller som produktägare, scrum master, teamledare och testledare. Sarah har arbetat med både egenutvecklade system och med standardsystem och har jobbat främst med agila metoder som Scrum och Kanban.
Allra helst arbetar Sarah i organisationer som har implementerat SAFe och som synkroniserar viktiga portfölj leveranser i olika agila releasetåg.

Områden

 • Produktägare
 • Team lead/ scrum master
 • Testledare
 • Förvaltningsledare

Om Sarah

Sarah är kommunikativ, har ett starkt inre driv och har ett stort fokus på att nå uppsatta mål. Oftast har Sarah "spindeln i nätet" roller med mycket kontaktytor inom IT och verksamheten. Sarahs största styrka och främsta bidrag till kunder är att skapa och vidarutveckla utvecklingsteam som är trygga, självgående, har ett högt engagemang och som är högeffektiva.

Sarahs CV

 • Arbetsförmedlingen

  Produktägare

  2020 - 2021

  Uppdrag: Produktägare för produkten ”Ersättning till arbetsgivare” där ett egenutvecklat system ingår samt mikrotjänster. Systemet är en samhällskritisk applikation som beräknar ersättningar på ca 28 miljarder kronor årligen.
  Ansvar: Sarah ansvarade för att leverera kundnytta inom produkten genom att skapa roadmaps, prioritera backlogg, ta fram övergripande behov/krav samt att leda ett utvecklingsteam på 8 personer. Sarah ledde och coachade även utvecklingsteamet inför och under BRP dagar då Arbetsförmedlingen har implementerat SAFe sedan ett par år tillbaka.
  Metoder/tekniker: SAFe, Big Room Planing (BRP), Kanban, Jira, Confluence
 • Arbetsförmedlingen

  Teamledare/ Scrum master

  2020 - 2020

  Uppdrag: Scrum master för ett nyetablerat utvecklingsteam som var en hopslagning av två tidigare teams. Teamet arbetade med 8 olika egenutvecklade applikationer.
  Ansvar: Sarah ansvarade för driften och vidareutveckling av applikationerna tillsammans med utvecklingsteamet. Arbetsuppgifterna präglades mycket av att föra samman de två tidigare teamen genom att etablera gemensamma arbetsprocesser, agila ceremonier med mera. Sarah ansvarade även för sammansättningen av konsulter i teamet och sorterade bland konsult CV:n och deltog i konsultintervjuer.
  Metoder/tekniker: SAFe, Big Room Planing (BRP), Kanban, Jira, Confluence
 • Arbetsförmedlingen

  Scrum master

  2017 - 2020

  Uppdrag: Scrum master för ett utvecklingsteam som arbetade med ett egenutvecklat samhällskritiskt system.
  Ansvar: Sarah ansvarade för att teamet levererade olika intressenters behov i rätt tid och av hög kvalitet. Vidare ansvarade Sarah för att leda morgon stå upp möten med teamet, att underhålla utvecklings backlogen tillsammans med produktägare, utföra sprintplanering med teamet, uppföljning av sprint- och releasearbetet, koordinera demos och leda retrospectives. Sarah genomförde ett antal aktiviteter tillsammans med teamet för att öka teamets självständighet. Detta resulterade i att antalet releaser per år gick från fyra till tio. I arbetsuppgifterna ingick även att planera och koordinera resurser inför produktionsreleaser.
  Metoder/tekniker: Scrum, Jira, Confluence
 • H&M

  Projekt testledare

  2016 - 2017

  Uppdrag: Testledare för ett stort projekt som huvudsakligen omfattade ett nytt lager managementsystem; SAP EWM, för H&M’s online lager. Projektet inkluderade 150 plus integrationer, utveckling i kringliggande system samt automatisering av själva lagret.
  Ansvar: Sarah startade upp och ledde ett testteam bestående av verksamhetspersoner, superanvändare samt konsulter från ett indiskt bolag. De indiska konsulterna fanns på plats onsite och offshore. I arbetsuppgifterna ingick planering, koordinering och uppföljning av kvalitetssäkring.
  Metoder/tekniker: Vattenfall, ALM, Jira, Onsite, Offshore
 • Nordic Capital

  Operativ testledare

  2015 - 2016

  Uppdrag: Operativ testledare
  Ansvar: Sarah ansvarade för att skapa testprocesser och rutiner för hur krav, testfall och defekter skulle hanteras i verktyget TFS. Sarah ansvarade också för att förbereda och utföra tester i olika applikationer. De framtagna processerna och rutinerna medförde ett minskat antal incidenter i produktion.
  Metoder/tekniker: Kanban, TFS
 • Föräldraledig

  Föräldraledig

  2014 - 2015

 • A-Kassornas Samorganisation

  Testledare

  2014 - 2014

  Uppdrag: Testledare för en IT-testgrupp bestående av fem personer samt för knappt 10 personer från verksamheten som utförde acceptanstester.
  Ansvar: Sarah ansvarade för systemtester, integrationstester, acceptanstester och regressionstester. Skapade testplaner inför varje release, följde upp testprogress samt rapporterade löpande till leveransansvarig och projektledare. Sarah tog initiativ till och implementerade riskbaserad testning för att effektivisera testarbetet.
  Metoder/tekniker: Scrum, ReqTest
 • AFA Försäkring

  Testledare

  2013 - 2013

  Uppdrag: Testledare för systemtester, systemintegrationstester och acceptanstester som omfattade både funktionella och icke-funktionella tester.
  Ansvar: Sarah ansvarade för framtagande av testplaner, koordinering av testarbetet och prioritering av test bugar för rättning. Sarah ansvarade även för att coacha andra testledare i bland annat användandet av testverktyget Quality Center (QC).
  Ett kort uppdrag då kunden gjorde omprioriteringar avseende olika projekt vilket medförde att behovet av en testledare inte längre fanns.
  Metoder/tekniker: Scrum, HP Quality Center
 • Net Entertainment

  Testledare

  2013 - 2013

  Uppdrag: Testledare för ett projekt som omfattade implementering av affärssystemet Microsoft Dynamics AX, BI verktyget Mercur samt ett tiotal integrationer till interna och externa system. Utvecklingen skedde i sprintar som bestod av utveckling, test och demonstration för mottagarna av lösningen. Utveckling var ofta testdriven.
  Ansvar: Sarah ansvarade för system- och systemintegrationstester och att effektivisera testarbetet.
  Metoder/tekniker: Scrum, Microsoft Dynamics
 • ICA

  Strategisk testledare

  2012 - 2012

  Uppdrag: Strategisk testledare för ICA:s BI grupp bestående av ett 20-tal personer.
  Ansvar: Sarah ansvarade för att ta fram och rulla ut en ny teststrategi med effektivare testprocesser som är specifika för DW/ETL/BI. Arbetet gjordes i samråd med BI gruppens arkitekt. Sarah ansvarade även för BI gruppens övergång från verktyget Jira till HP ALM. Detta inkluderade att ta fram en process gällande hantering av releaser, krav, tester, defekter och uppföljning.
  Metoder/tekniker: Vattenfall, Oracle OBIEE, Informatica
 • ICA

  Projekt testledare

  2011 - 2012

  Uppdrag: Övergripande testledare för ett stort projekt omfattande 100 personer utspridda på fyra orter i Sverige. Projektet var en del i ett strategiskt viktigt Oracle program.
  Ansvar: Sarah ansvarade för alla testfaser som systemtester, systemintegrationstester och acceptanstester. Ansvaret inkluderade både funktionella och icke funktionella tester. Vidare ansvarade Sarah för att ta fram teststrategi, etablera testprocesser, skapa testplaner och testrapporter inför varje release till produktion. Sarah koordinerade även arbetet för ett 30-tal testresurser som var involverade i projektet.
  Metoder/tekniker: HP ALM, vattenfall, Agresso, Medius Flow, Oracle AIA, Oracle OBIEE, Oracle MDM
 • NorthgateArinso (UK)

  Applikations konsult

  2008 - 2010

  Uppdrag: Applikationskonsult med helhetsansvar för olika kunders implementationer av applikationen MyChoice.
  Ansvar: Sarah ansvarade för kravinsamling, systemkonfiguration och testledning av kundens acceptanstester.
 • Arriva Trains Wales (UK)

  Projektledare

  2005 - 2008

  Uppdrag: Projektledare och testledare för utbytet av finanssystemet Coda till Oracle E-Business Suite.
  Ansvar: Sarah ansvarade för planering, uppföljning och koordinering av resurser och budget. I arbetet ingick att skapa en projektplan, en teststrategi samt en testplan. Vidare ingick att sätta ihop ett projektteam bestående av kravanalytiker, applikations konsulter och testare. Rapporterade status för projektet till styrgruppen vilket inkluderade alla faser av projektet såsom behovsanalys, konfigurering och kvalitetssäkring. Projektet levererades i tid och höll budget.

Sarahs kompetensområden

 • Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara, Testledning, Testprocessutveckling, Funktionstestning, Systemtestning, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Strategisk testledning, Quality center, Integrationstest
 • Kvalitetsstyrning

  Kvalitetsledning
 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, Scrum, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, ISTQB, KANBAN, Continious Delivery, SAFe
 • Roller

  Produktledare, Testare, Team-ledare, Testledare, Coach, Systemförvaltare, Projektadministratör, Kvalitetsansvarig, Förändringsledare, Produktägare, Scrum master
 • Ledarskap

  Mentor, Ledarskap allmänt, Operativ ledning, Grupprocesser, Interimsledning, Det coachande ledarskapet
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Order- och leveransflöden, ERP Implementation, Produktledning, Agil Transformation
 • Projektfaser

  Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning, Drift, Produktionsinförande
 • Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Inköp
 • Verktyg & Middleware

  Quality Center, Atlassian Jira, Jira, ReQtest
 • Kommunikation & Information

  Engelska
 • Utbildning

  Högskoleingenjör
 • IT-strategi

  Produktstrategi

Sarahs anställningar

 • IT konsult, Summarize IT Consulting AB

  2021 -

 • Produktägare, Arbetsförmedlingen

  2020 - 2021

 • IT Konsult, IT Huset i Norden AB

  2017 - 2020

 • Projekt testledare, H&M

  2016 - 2017

 • IT Konsult, IT Huset i Norden AB

  2013 - 2016

 • IT Konsult, Connecta AB

  2010 - 2013

 • Applikations konsult, NorthgateArinso

  2008 - 2010

 • Projektledare, ArrivaTrainsWales

  2005 - 2008

Sarahs utbildningar

 • IT-Affärssystem Högskoleingenjör, KTH

  2000 - 2003

Till konsultsök

Kontakt

Kvadrat i siffror

 • 489

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 348

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning