Hoppa till sidans innehåll

Ulf H Andersson

Systemdesigner

Mycket erfaren systemutvecklare. Arbetar gärna nära användarna för att ge dem bästa möjliga arbetsredskap. I sina uppdrag eftersträvar Ulf en välstrukturerad och lättförstådd kodning. Ulf har lång och bred erfarenhet av stora databasapplikationer och simulatorer/beräkningsmoduler.

Områden

 • Systemdesigner
 • Utvecklare
 • Arkitekt

Om Ulf H

Ulf är noggrann, ansvarskännande och stresstålig, egenskaper som resulterar i mycket nöjda kunder. Han tycker om att hitta enkla, snygga och logiska lösningar i såväl användargränssnitt som underliggande lager.

Ulf Hs CV

 • Handelsbanken

  Utvecklare och förvaltare

  2020 -

  Förvaltning och vidareutveckling av Handelsbanken Livs datalager. SQL-server, PowerCenter, C#
 • Handelsbanken

  Granskare, Testare, Utvecklare

  2017 - 2019

  Alltiallo i utvecklingen av system för korrigering och tillägg av uppgifter i datalager.
  C#, MVC, SQL-Server, DB2, Git.

  Utveckling av automatiserade tester för dataflöden till datalager.
  PowerCenter, DB2
 • Ikano Försäkring

  Systemförvaltare

  2017 - 2017

  Ulf arbetade med förvaltning av försäkringssystemet, men även som allmän IT-resurs. VB.Net, SQL-Server, AD mm.
 • Fotografiska Sällskapet Sökarna

  Arkitekt och systemdesigner

  2017 - 2017

  Ny webbplats för Fotografiska Sällskapet Sökarna. Webbplatsen används dels för informationsspridning, dels för att medlemmarna ska kunna ladda upp bilder, kommentera och betygsätta varandras bilder, tipsa om evenemang mm.
  Systemet är byggt i .Net Core, C#, Webapi, SQL Sever, Entity Framework, Angular 2 ochTypeScript.
 • Strömberg

  Systemförvaltare

  2016 - 2016

  Förvaltning av ett antal system, samt utveckling av program för inläsning av datafiler för olika kunders räkning. C# .NET, Oracle, SQL Server.
 • Kvadrat AB

  Arkitekt och systemdesigner

  2016 - 2016

  Arbetsgrupp för framtagning av pilot för nytt affärssystem för Kvadrat. Piloten utvecklades i C# .Net, TypeScript, AngularJS 2 och SQL Server.
 • Stockholms Satsbyggare AB

  Arkitekt och systemdesigner

  2015 - 2016

  Arx 2
  Modernisering av databasadministrationsverktyget Arx, denna gång utvecklat i Swift för OSX. Precis som med föregångaren, gör denna version det lätt att definiera entiteter, termkatalog, databaser, tabeller, relationer och index samt applikationer med tabellextrakt och s.k. enheter. Med hjälp av verktygets databasgenerator, kan definitionerna realiseras i valfri SQL-Server, MySQL, Oracle och SQLite. Verktyget har också en kodgenerator för Swift, C# (.NET) och Java, med vilken all nödvändig kod för accesser och transaktioner kan erhållas.
  Verktyget innehåller också en dokumentationsgenerator som generarar dokumentation av definitionerna i pdf-format.
 • Kvadrat AB

  Arkitekt och systemdesigner

  2014 - 2015

  Design och utveckling av en bryggning mellan Kvadrats affärssystem och ett externt ekonomisystem.
  C#, SQL-Server, Rest, WCF, Windows service
 • Kvadrat AB

  Arkitekt och systemdesigner

  2014 - 2015

  Kravställning och design av ett nytt affärssystem till Kvadrat AB. Arbetet utmynnade i en prototyp, byggd i WPF, C# och SQL-Server.
 • Kvadrat AB

  Arkitekt och systemdesigner

  2013 - 2017

  Modernisering av Kvadrats intranät. C#, Bootstrap, Javascript, MVC, SQL-Server.
 • KTH

  Arkitekt och systemdesigner

  2013 - 2014

  Utformning och konstruktion av administrativt system för KTH:s Akademiska Kapell, dels ett medlemsregister, dels ett notbibliotekskartotek med tonsättar-, arrangörs och librettistregister, orkesterbesättningar etc. samt etikettering för flexibla sökfunktioner.
  OSX, Objetive-C, Xcode, SQLite, Arx.
 • Arbetsförmedlingen

  Arkitekt och systemdesigner

  2010 - 2013

  Vidareutveckling av administrationssystem för Arbetsförmedlingens taxonomidatabaser. Webbtjänst för publicering av taxonomin till Arbetsförmedlingens övriga applikationer.
  SQL-Server, C#, .NET GUI-utveckling, SOAP, ASP.NET, WCF
 • Arbetsförmedlingen

  Arkitekt och systemutvecklare

  2007 - 2009

  Omformning och nyutveckling av ett administrationssystem för Arbetsförmedlingens taxonomidatabaser. SQL-Server, C#, .NET GUI-utveckling.
 • AMF Pension

  Design och systemutveckling

  2006 - 2010

  Beräkningsplattform. Webbtjänst för pensionsberäkningar. GUI-utveckling, C#, .NET, XML, SQL-Server.

  Agilt arbetssätt. Samarbete med aktuarier för framtagning av nya beräkningsrutiner.
 • AMS

  Design och systemutveckling

  2006 - 2006

  Webbplats (ASP.NET, Web Form) för ett revisionsverktyg för AMS taxonomidatabas.
 • Chalil Grammofon AB

  Utformning och konstruktion

  2006 - 2006

  Kreering av webbplats för Chalil Grammofon AB. I uppdraget ingår konstruktion av webbplatsen, fotografering och bildbehandling samt fötfattande av texter.
 • Metamatrix

  Design och konstruktion

  2003 - 2004

  Malleditor för AMS
  Ett verktyg för att administrera AMS taxonomidatabas. Arx, C#.NET (webbservice), SQL-Server.
 • Metamatrix

  Design, konstruktion och databasadministratör

  2003 - 2005

  Nordplus
  Ett stipendieansökningssystem åt de stipendieprogram som Nordiska ministerrådet äger (Arx, Java, MySQL).
 • Samtext AB

  Översättare

  2003 - 2003

  Översättningar av tekniska texter från engelska till svenska.
 • S:t Matteus församling

  Idé, design och konstruktion

  2003 - 2003

  Administrationssystem för körer och symfoniorketer i S:t Matteus. Systemet innefattar funktioner för adressregister, ensembleindelningar, notuppgifter, notbibliotek, turnéplanering etc. (Arx, C#, MySQL)
 • Stockholms Satsbyggare AB

  Design och konstruktion

  2002 - 2002

  Konstruktion av ett webbaserat GIS-system, GRIS (Java Servlet, MapInfo, SQL-Server)
 • Stockholms Satsbyggare AB

  Arkitekt och systemdesigner

  2001 - 2013

  Arx
  Idé, design och konstruktion av ett verktyg för design och administration av databaser (Java). Verktyget gör det lätt att definiera entiteter, termkatalog, databaser, tabeller, relationer och index samt applikationer med vyer, objekt och konstruktioner. Med hjälp av verktygets databasgenerator, kan definitionerna realiseras i valfri databashanterare (Access, SQL-Server, MySQL, Oracle och SQLite). Verktyget har också en kodgenerator för Java, C# (.NET) och Objective-C (Xcode), med vilken all nödvändig kod för accesser och transaktioner kan erhållas.
  Verktyget innehåller också en dokumentationsgenerator som generarar dokumentation av definitionerna i html-format.
  Verktyget är utvecklat som ett praktikskt hjälpmedel för såväl databasadministratörer som utvecklare.
 • SwitchCore

  Design och konstruktion

  2001 - 2001

  Webb-baserat gränssnitt för styrning av dataväxel. (HTML, CGI, C, JavaScript, SNMP).
 • SwitchCore

  Design och konstruktion

  2000 - 2001

  Verktyg för demo-applikationer. (C++, Borland Builder och Visual C++, integration med SmartBits och Ixia.).
 • SwitchCore

  Design och konstruktion

  2000 - 2000

  Konstruktion och programmering av Configuration Manager, ett verktyg för test och verifikation av såväl maskin- som programvara för dataväxel. (C++, Borland Builder, WinSocket).
 • SwitchCore

  Programmerare

  1999 - 2000

  Programmering av drivrutiner för dataväxel (C).
 • Sveriges Lantbruksuniversitet

  Design, konstruktion och beräkningar

  1999 - 1999

  Program för beräkning av avstånd mellan kantzoner (polygoner i vektorkartor)
  (C++, Borland Builder)
 • Multisoft Education AB

  Manusförfattare

  1999 - 1999

  Idéer, manus och bildunderlag för speldelen av Matematik för gymnasiet (Troxoz 2000, CD-ROM).
 • Enator Multimedia

  Manusförfattare

  1999 - 1999

  Manus till reklamfilm för Enator Integration
 • Enator Multimedia

  Manusförfattare

  1998 - 1998

  Manus till kort presentation av Enator SafeStore.
 • Enator Multimedia

  Manusförfattare

  1998 - 1998

  Idéskisser till bakgrundsfilmer och skärmsläckare för Enators mässmontrar på Komek 98 (Malmö) och Läkarstämman (Göteborg).
 • Enator Multimedia

  Design och konstruktion

  1998 - 1999

  Arméns materiel. Presentationsprogram med bilder och texter till all arméns materiel. (Borland Builder C++, UHDB)
 • Enator Multimedia

  Design och konstruktion

  1998 - 1999

  Konstruktion och utveckling av projekthanteringssystem för DSU-projekt. (Borland Builder C++, UHDB).
 • Enator Multimedia

  Manusförfattare

  1998 - 1998

  Revidering av manus till den teknikhistoriska delen av Troxoz, Teknologi A98 (Teknologi för gymnasiet)
 • Enator Multimedia

  Design och konstruktion

  1997 - 1998

  Design och konstruktion av relationsdatabas (UHDB) för applikationer med måttlig mängd data, men höga krav på korta accesstider. (C++)
 • Enator Multimedia

  Design och konstruktion

  1997 - 1998

  Fartygskort 97. Presentationsprogram med bilder och data för alla örlogsfartyg i svenska farvatten. (Borland Builder C++, UHDB)
 • Enator Multimedia

  Konstruktion

  1997 - 1998

  Ett antal installationsprogram till multimediaproduktioner (InstallShield)
 • Enator IT System

  Design och konstruktion

  1995 - 1997

  Utveckling av debiteringssystem för energiverk. (Windows 3.11, NT, C, Access, ODBC)
 • FMV

  Rådgivare, databaser

  1994 - 1995

  Test- och referensgrupp för Lednings- och Informationssystem för Flygvapnet. Ansvarig för databasdelen. (UNIX, NT, DCE, Informix, C)
 • Celsius Tech

  Design och konstruktion, Databasadministratör

  1993 - 1994

  Konstruktion och utveckling av beräkningskärnan i stridsledningssimulator för armén. Dessutom databasadministratör. (UNIX, Oracle, C, TCP/IP, Systadm)
 • TeleMedia

  Teknikansvarig, Databasadministratör

  1992 - 1993

  Teknikansvarig vid utvecklingen av debiteringssystem för TeleMedias företagskataloger. Dessutom databasadministratör (VMS, Oracle, C)
 • Cap Gemini

  Design och konstruktion

  1992 - 1994

  Konstruktion av verktyg för kreation och administration av databaser. Till verktyget finns också en kodgenerator för PRO/C (Oracle) och ESQL (Informix). Verktyget har använts i ett antal Cap-projekt, bland annat på Posten i Göteborg, TeleMedia och CelsiusTech
 • Uppsala Energi

  Teknikanvarig

  1991 - 1992

  Teknikansvarig vid utvecklingen av miljöredovisningssytem. Konstruktion av realtidsformulär för kontrollsystemet. Dessutom databasadministratör, mm. (UNIX, Oracle, SDT/SDL, C)
 • Tulldata

  Design och konstruktion

  1990 - 1991

  Konstruktion och utveckling av behörighets- och felhanteringssystemen till Tulldatasystemet. (VMS, UNIX, Ingres, C)
 • FOA

  Databas- och systemadministratör

  1989 - 1990

  Databas- och systemadministratör vid utveckling av FN:s system för kontroll av kärnvapenprov. (VMS, Oracle, C)
 • Televerket

  Systemutvecklare

  1989 - 1989

  Utveckling av kursbokningssystem för Televerket, med transaktioner via TCP/IP-sockets och nattliga uppdateringar av det distribuerade databassystemet. (UNIX, Mimer, C)
 • Arméstaben

  Teknikansvarig

  1988 - 1989

  Teknikansvarig vid utvecklingen av system för administration av de svenska FN-bataljonerna. Dessutom databasadministratör. (UNIX, Informix, C)
 • Försvarsstaberna

  Redaktör

  1987 - 1988

  Redaktör för Försvars-, Armé-, Flyg- och Marinstabernas ADB-handböcker.
 • Länsstyrelsernas organisationsnämnd

  Utredare

  1987 - 1987

  Utredning för val av maskin- och programvara till kontorsinformationssystem för landets länsstyrelser.

Ulf Hs kompetensområden

 • Systemtyper

  Systemtyper allmänt, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer
 • Databaser

  Databaser allmänt, Databasadministration
 • Databashanterare

  MS SQL-server, Oracle, mySQL, MS Access, SQLite
 • Utvecklingsspråk

  C, Java, SQL, C#, MS .NET, ASP.NET, Webservices, Swift
 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Stat/kommun/Landsting, Service/Tjänster
 • Operativsystem/plattformar

  Windows XP, Windows 7
 • Verktyg & Middleware

  J Builder, Visual Studio .NET, JDBC, Eclipse, Subversion
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Implementation
 • Utbildning

  civ.ing
 • Roller

  Arkitekt, Designer, Utvecklare/Programmerare, Databasadministratör

Ulf Hs anställningar

 • Manusförfattare, systemutvecklare, Enator Multimedia

  1997 - 1999

 • Systemutvecklare, Enator IT System

  1995 - 1997

 • Konsult, Cap Gemini

  1987 - 1995

 • Författare, Kungl. Tekniska Högskolan

  1986 - 1987

Ulf Hs utbildningar

 • Civilingenjör, Teknisk Fysik, Kungl. Tekniska Högskolan

  1980 - 1986

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 565

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning