Hoppa till sidans innehåll

“Alla borde ha en Gun, helt enkelt!”

Vid årsskiftet avslutade en av våra Kvadratare, Gun Lindh, sitt uppdrag hos Kollektivtrafikförvaltning Landstinget Västmanland (VL). Under 8 månader ledde Gun arbetet med ett projekt som kom att sätta VL på kartan som en förebild i kollektivtrafik-Sverige.

Gun

UTMANINGEN
I slutet av 2014 drog VL igång en jättesatsning för att effektivisera, förnya och digitalisera sitt erbjudande för resenärerna. Detta skulle huvudsakligen ske genom införandet av ett nytt och modernt biljett- och betalsystem, persontrafikräkning och realtidssystem. Från början leddes projektet av en teknisk specialist hos VL. Under projektets gång insåg man dock att man behövde fler resurser eftersom den tekniska specialisten behövde fokusera på sitt specialområde. En extern projektledare togs då in för att kunna ha fullt fokus på coaching, struktur och organisation – samt kunna ha en helhetssyn över projektet och säkerställa en tydlig ledning av leverantören. Denna projektledare var Kvadrats Gun Lindh.

KVADRATS ROLL OCH GENOMFÖRANDE
Gun gick in i projektet som huvudprojektledare och började med att identifiera olika styrkor och svagheter i projektets olika områden, och detta gjorde hon genom att intervjua samtliga personer som var involverade, eller hade varit involverade, i projektet. Slutsatsen hon drog från intervjuerna var att det fanns ett stort behov av en helhetsbild, tydlig organisation och struktur, samt en kontinuerlig dialog mellan alla inblandade – både internt inom organisationen och hos leverantören. Gun införde därför regelbundna projektgruppsmöten för att de olika områdena skulle få bättre förståelse för varandra, men även för att samtliga skulle få en helhetssyn av projektet och kanske än mer viktigt – att alla skulle ha samma bild av lösningen. Under resans gång har Gun regelbundet coachat alla delprojektledare, och målstyrning, delegering och tydliga ansvarsområden har varit nyckeln till projektets framgång.

RESULTAT
Med Gun Lindh’s hjälp införde Kollektivtrafikförvaltningen ett nytt biljett- och betalsystem, realtidssystem samt persontrafikräkning i kollektivtrafiken – allt levererat enligt den tidsplan som var beslutad när Gun kom till uppdraget. Detta har vidare resulterat i att Västmanland nu går i bräschen och står som ”rolemodel” och besöks flitigt av nyfikna studiebesökare. Kollektivtrafikförvaltning i Landstinget
Västmanland är en organisation som brinner för sitt uppdrag, och som genom det intensiva projektarbetet har utvecklats ytterligare vad gäller sin förmåga att förstå varandras olika ansvarsområden i organisationen och se helheten – mycket på grund av Gun’s sätt att leda och kommunicera.

Även våra lessons learned workshopar, som vi haft både internt och tillsammans med leverantören, har resulterat i en hel del värdefulla lärdomar och kunskaper som kommer att vara till stor nytta i framtida verksamhet och projekt 

menar Gun Lindh själv.

MÄTBARA RESULTAT
– Ett enklare och bättre biljettsystem, både för resenärer och personal.
– Fler nyckeltal till VL för bättre planering och beräkning av intäkter
– Ökad försäljning genom implementationen av ”Mina Sidor”.
– Bättre trafikplanering och bättre turer för resenärerna vilket ger ökad kundnöjdhet

SÅ TYCKTE UPPDRAGSGIVAREN
Vi tog in Gun som projektledare då hon hade så bra erfarenhet bland annat från SL, vilket gjorde att hon snabbt kom in i projektet och ledarrollen. Hon har varit helt fantastisk och är en extremt duktig projektledare. Hon är lyhörd, snabb, drivande och har alltid viljan att dela med sig av sina kunskaper till delprojektledarna. Hon har förmågan att vara tydlig utan att dominera. Alla borde ha en Gun, helt enkelt! Vi hade inte landat det här projektet om det inte varit för henne! säger Maria Linder, förvaltningschef på Kollektivtrafikförvaltningen och Gun Lindhs uppdragsgivare.

Kvadrat i siffror

 • 503

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning