Hoppa till sidans innehåll

Bygg lösningar utifrån användarnas verkliga problem med UX

Kraven på att digitala lösningar ska vara användbara ökar hela tiden. Det är en utmaning för företag, myndigheter och andra organisationer att hänga med. Kvadratuniversitetet erbjuder i oktober alla kvadratkonsulter att utbilda sig i User Experience, UX. Vi har träffat kvadratkonsulterna Tommy Vilkensen och Torbjörn Ryber som håller kursen samt kvadratsäljaren Johan Huss och talat om kursen och marknadsläget.

Torbjörn Ryber, Tommy Vilkensen, Johan Huss och de fem stegen i designtänkande.

Hej Torbjörn, Tommy och Johan! Vilka är ni?

Torbjörn: Jag jobbar med UX-design. Det innebär att jag både arbetar som researcher och designar gränssnitt för digitala tjänster. Sen ingår ofta också både funktionella tester och användbarhetstester i arbetet. Kvadrat har en egen inkubator, Inkubik, där alla Kvadratare har möjlighet att få stöd för att utveckla sina affärsidéer. När en Kvadratare har en idé hjälper jag till med att ta fram kundresor och klickbara prototyper. Jag har även hållit kurser för NFI, så jag är van vid att leda utbildningar. Jag är inne på min andra omgång som Kvadratare nu sedan 2018. Efter att ha kört helt eget i fem år kom jag tillbaka för att jag saknade allt det roliga som händer i Kvadrat.

Tommy: När jag var tretton år fick min skolklass i uppgift att rita och beskriva vad vi ville jobba med när vi blev vuxna. Jag ritade att jag skulle bli designer på spelbolaget Ocean som då hade släppt spelet Rambo. Vägen var faktiskt spikrak! Jag läste design på universitetet och blev snabbt medveten om och väldigt intresserad av användarperspektivet. Sen dess har jag jobbat mycket inom finans, statliga organisationer men också med små coola startups. Precis som Torbjörn är jag engagerad i Inkubik. 

Johan: Jag är husvärd för en grupp kvadratkonsulter i Stockholm och ansvarig säljare för två större konton, Handelsbanken och Polisen. Dessutom är jag KAM-säljare och säljsamordnare på Kvadrat Stockholm.

Kan ni berätta lite mer om vad UX/UI är för något?

Torbjörn: Det sägs ofta att vi idag lever i en VUCA-värld. Uttrycket beskriver det som att vår tid är volatil, osäker, komplex och tvetydig. Det innebär att man inte kan arbeta på samma sätt som tidigare med utgångspunkt i en färdig kravspec. Inom UX möter vi detta med en metod som kallas designtänkande. Den har utvecklats för att möta denna nya verklighet. Man vet inte från början hur de digitala lösningar man bygger ska se ut, därför måste vi prova oss fram. 

Med UX fokuserar man på användarna. Tidigare har man ofta hoppat över förståelsen för användarnas behov i utvecklingen av produkter. Eller rättare sagt så han man gissat sig till deras behov.

Tommy: Med designtänkande och dess fem steg levererar man bättre produkter. UX fokuserar på användbarhet, användarvänlighet och tillgänglighet.

Vad kommer kursen ni ska hålla att handla om?

Tommy: Vi har lagt upp den utifrån de fem stegen i designtänkandet. Det handlar om empati, definition, idé, prototyper och användbarhetstest. De fem stegen är alla viktiga och det blir logiskt att ta dem ett i taget. Vi kommer att köra fyra halvdagar via Teams. Idé och prototyp slås ihop till ett tillfälle.

Torbjörn: Empati handlar om att genom olika metoder sätta sig in i slutanvändarnas problem, behov och önskningar. Vi går igenom hur man samlar in information från kunder. Många gånger kanske kunderna inte riktigt själva kan formulera sina behov. Därför krävs ett noggrant analysarbete. Vi kommer bland annat att gå igenom hur man gör bra intervjuer och workshops. Steg två handlar om hur vi kan sammanfatta och prioritera den information vi fått in. Alla som ska jobba med produkten behöver ha samma bild av vad som ska göras. Vi skapar ett underlag i form av en persona och kundresor där vi specificerar vad vi vill lösa.

Tommy: Tredje kurstillfället är prototyping där vi tar upp fördelarna med detta och vad det bidrar till. Vi kommer gå igenom lite olika verktyg och kursdeltagarna kommer att få jobba med att ta fram flera olika prototyper och lära sig grundläggande regler om UX.  

Fjärde tillfället handlar om användbarhetstester. De görs ofta i kombination med prototyper för att minimera fel och på så vis hålla nere kostnader. Normalt sett ägnar utvecklare ungefär femtio procent av sin tid åt att åtgärda problem som kunde ha undvikits. Det som tar tio minuter att ändra i en prototyp kan ta tio veckor att ändra i en färdig produkt. Jobbar man med användbarhetstester slipper man det och kan lägga den tiden på att göra roliga saker istället. 

Vad är det som är nytt med det här sättet att jobba?

Torbjörn: Det mesta av det arbete vi gör som konsulter är att hitta lösningar på komplexa problem. I stället för att gissa vad användarna behöver så jobbar vi direkt med dem. Sen tar vi fram och utvärderar flera olika lösningar. Idag är användarna vana vid att digitala lösningar ska vara lättanvända. Man accepterar inte om något är svårt eller långsamt.

Tommy: Det starka fokuset på att ta fram flera prototyper är också nytt. Med UX tar man ofta fram uppåt tio olika prototyper för att komma fram till den bästa lösningen. I klickbara prototyper kan man fokusera på funktion i stället för att fastna i saker som till exempel vilka färger man ska ha.

Johan: Det är extremt viktigt för kunderna att man jobbar med de här fem stegen i UX. Det är kostnadseffektivt att slippa göra många ändringar i produkten. Kunderna har insett att de lär sig mer om användarna med UX. Det handlar ofta om att inte låsa sig vid ett visst tankesätt.

Varför gillar ni som designers att jobba med UX och det designtänkandet?

Tommy: Man kommer på många nya idéer när man jobbar med prototyper. Eftersom det går så lätt med dagens teknik kan man snabbt slänga ihop något utifrån en ny idé. Det är kreativt och utvecklande. Är du produktägare, utvecklare eller kravare och går den här kursen så kommer du att leverera bättre produkter.

Torbjörn: Man kan göra så otroligt många olika saker inom UX. Det gör att man blir bättre generellt på systemutveckling. Det är också roligt att få variation i arbetet.

Hur ser efterfrågan på marknaden ut för designtänkande och UX?

Johan: De senaste fem, tio åren har många företag förstått behoven av användarvänlighet. Efterfrågan på rena UX-roller har ökat stort. Företagen ser att de med UX förstår sina kunder på ett bättre sätt och får effektivare produkter. Även myndigheter och offentlig verksamhet börjar se fördelarna med detta. Sedan ett år tillbaka finns det dessutom lagstadgade krav på tillgängligheten i myndigheternas digitala lösningar.

Vi har idag inte tillräckligt många UX-konsulter för att möta efterfrågan. Om du jobbar med produktutveckling eller som kravare och vill utvecklas i din roll är UX designtänkande ett jättebra komplement.

Tack Johan, Tommy och Torbjörn!

Är du också nyfiken på Kvadrat? Läs mer här.

Kvadrat i siffror

 • 489

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 348

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning