Hoppa till sidans innehåll

Trenderna som dominerat konsultbranschen 2016

2016 har varit ett händelserikt år för Kvadrat och våra konsulter och egenföretagare. Under året som gått har vi öppnat ett nytt kontor i Sundsvall, vi har fått en jämställd ledning och vi är nu över 300 konsulter. Vi ökade med ungefär 40 procent i antal konsulter jämfört med fjolårets 29 procent och vi ser att det finns ett enormt tryck i konsultbranschen - något vi kan se i både en ökad omsättning och i efterfrågan på konsulter på marknaden. Under år 2016 har vi kunnat ta del av en rad händelser och förskjutningar i konsult- och entreprenörsbranschen och här listar vi några av de mest spännande!

Attitydförändring och statusförskjutning
Under de senaste åren, och inte minst nu under 2016, har det skett en märkbar attitydförändring när det kommer till entreprenörskap och egenföretagande. Jämfört med för ett par år sedan har Sverige idag mer än dubbelt så många entreprenörer. I den globala undersökningen GEM, Global Entrepreneurship Monitor, 2016 ser vi att 70 procent av svenskarna anser att framgångsrikt entreprenörskap ger hög status. Dessutom ser var tredje svensk hellre en framtid som egenföretagare än som anställd, samt att status faktiskt spelar en viktig roll när det kommer till val av karriär. Läs gärna mer om statusförskjutningen och inom entreprenörskap och egenföretagande här!

Kvinnor i spetsen
Under många år såg man en stadig tillväxt bland svenska entreprenörer, men 2014 dippade kurvan plötsligt. Nu har egenföretagandekurvan dock återigen vänt till det positiva - och den förändringen är främst kvinnornas förtjänst, visar årets GEM-rapport. Idag drivs en fjärdedel av Sveriges företag av kvinnor, och kvinnors entreprenörskap har ökat med cirka en procentenhet till en andel runt fem procent 2015 - något som kan förklara hela uppgången i det totala svenska entreprenörskapet. Nu kan 64% av kvinnorna mellan 18-30 år tänka sig att bli företagare. I Entreprenörskapsbarometern - det vill säga Sveriges största attitydundersökning från 2016 - ser man att kvinnor i nästan lika hög grad som män kan tänka sig att bli företagare, vilket tyder på att könsskillnaderna på sikt kan komma att minska - något som är en mycket viktig utveckling. Att få en större balans mellan könen när det gäller att starta, driva och utveckla företag, är inte bara en förutsättning för att det svenska näringslivet ska utvecklas - det kommer också att skapa en bättre dynamik på marknaden. Läs gärna mer om hur Kvadrat arbetar för jämställdhet här och här kan du läsa mer om kvinnligt entreprenörskap!

Att ta in specialister
Teknologin har länge varit den som fört oss framåt, och år 2016 har inte varit ett undantag. Internet har än mer öppnat upp arbetsmarknadens utbud och tillgång. Numera styrs framtidens arbete av en efterfrågan som inte behöver ta hänsyn till vare sig geografisk plats eller omfattning. Detta har skapat ett behov av snabb och specifik expertis för att lösa framtidens utmaningar - något en anställd yrkeskår kan ha svårt att erbjuda. Företag anlitar istället gärna experter till specifika projekt för att få flexibilitet, snabbhet och den kompetens som krävs.

Delningsekonomin tar fart
Delningsekonomin - som under år 2016 fick en ordentlig boom - förändrar både förutsättningar och möjligheter på såväl den globala som den lokala marknaden. I Sverige ligger vi i framkant när det gäller delningsekonomin – mycket tack vare vår IT-mognad. Delningsekonomi handlar huvudsakligen om vinsterna i att dela, låna och hyra, och bygger på hur man sätter resursöverskott i rörelse – och då pratar vi om allt från produkter till tjänster - ofta i form av konsultverksamhet - och kunskap.

Allt yngre personer vill bli företagare
Unga personer, det vill säga personer i åldern 18–30 år, kan tänka sig att bli företagare i betydligt högre utsträckning än medelålders och äldre. I Entreprenörskapsbarometern ställs frågan “Vad vill du helst vara - företagare eller anställd?” - där 49 procent av befolkningen kunde tänka sig att vara företagare - var det framförallt den yngre generationen som kunde tänka sig livet som företagare. Detta kan bero på att unga generellt inte ser lika stora hinder när det kommer till att starta och driva företag. Dessutom kan unga kvinnor i nästan lika hög grad som män tänka sig att bli företagare - något vi på Kvadrat är mycket glada över. Hela 60 procent kan tänka sig att starta företag tillsammans med andra, även detta mycket populärt hos unga. 78 procent kan tänka sig att driva företag med anställda. Detta är vanligast bland unga personer med utländsk bakgrund.

Ja, det har varit ett händelserikt år med stor utveckling, goda nyheter och händelser för oss i entreprenörsbranschen. Vi välkomnar 2017 med öppen famn och ser fram emot nya utmaningar. Stort tack för detta år!

Kvadrat i siffror

 • 503

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning